4 tips til å effektivisere selskapets drift og markedsføring

5 tips til effektivisere selskapets drift

Man kan trygt si at de aller fleste bedrifter ønsker å effektivisere den daglige driften. Altså, å tilby de aller beste produktene og tjenestene til lavest mulig kostnad. En feil er å forbinde kvalitet med kvantitet.

Hvis du har ansvaret for å gjøre den daglige forretningsdriften mer effektiv, eller om du bare ønsker å forbedre alle operasjoner i selskapet, vil følgende tips helt sikkert være til hjelp. Her er flere måter du kan effektivisere den daglige driften:

 

1. Ha en åpen kommunikasjon

Hvis firmaet ditt har implementert en «åpen dør-politikk,» så går dere i riktig retning. Dette er en god start, men nå skal vi se på det neste skrittet videre. «Åpen dør politikk» ender ofte opp som et sjeldent område man fokuserer på. Når man ansetter en ny medarbeider, så skummer man bare gjennom første gangen. Målet her er å fremheve denne kulturen for åpen kommunikasjon. En kultur bestående av åpen kommunikasjon vil øke produktiviteten som følge av en mer positiv arbeidsmoral på kontoret.

Nøkkelen: Oppmuntre medarbeidere til kommunikasjon, samarbeid mer og be om tilbakemeldinger mellom avdelingene – samt mellom ledelse og ansatte. På den måten vil hele selskapet bli mer produktiv.

 

2. Vær åpen for tilbakemeldinger

Dine ansatte har meninger, derfor bør du oppmuntre hele selskapet til både å motta og dele tilbakemeldinger, både positive og negative. Sett av én dag i uken (eller annenhver uke) til å dele forslag til forbedringer, høre på tilbakemeldinger og eventuelt klager. Det finnes også flere programvarer/nettsider som man kan åpne. Her kan du invitere medarbeidere til et slags forum / arbeidstavle. Dette er et perfekt sted for ansatte å dele sine tanker og idéer.

For oppstartsbedrifter er det smartere å sette av én dag i uken å holde fysiske møter.

 

3. Oppgradere til ergonomiske standarder

Har du sørget for at ansattes kontorplasser (pulter og stoler) møter ergonomiske standarder? Dette bidrar ikke bare til mer komfort, men når ansatte sitter komfortabelt på en plass de liker, så jobber man mer effektivt. Det er i din beste interesse å oppgradere til ergonomiske standarder. Hold en kort undervisning om hvordan man sitter riktig.

Gi ansatte riktig kontorutstyr som imøtekommer disse kravene og standarder:

  • Kontorstoler
  • Fotstøtter
  • Tastatur og mus
  • Kontorpult

Det er viktig ikke å se på dette som en kostnad, men en investering som vil gi lønnsom avkastning gjennom en økning av ansattes produktivitet. Dette bidrar også til at ansatte trives mer.

 

4. Effektivisere markedsføring i sosiale medier

Sosiale medier er helt nødvendig og 100% essensielt for bedrifter å være tilstede i. Det er der alle målgruppene og alle potensielle kunder tilbringer sin tid. Hvis du ikke er tilstedeværende i Facebook, Twitter og LinkedIn, vil du miste en del kunder. I stedet for å sette av en time hver dag til å publisere innlegg og oppdateringer, så kan du planlegge alt på forhånd.

Du kan bruke verktøy som Buffer og HootSuite. Dette er markedsføringsverktøy som inneholder et dashbord, analysering av kanaler og forhånds planlegging av nye oppdateringer.

Hvis du synes dette var en nyttig artikkel, så setter vi stor pris på om du deler med dine venner og kollegaer 🙂